Έναρξη Δηλώσεων Κτηματολογίου

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων Κτηματολογίου


To Τεχνικό μας Γραφείο «Θεόδωρος Γερ. Μενεγής», με το εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, αναλαμβάνει υπεύθυνα την ολοκληρωμένη υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο γραφείο κτηματογράφησης, με στόχο την ορθή αρχική εγγραφή του εμπράγματου δικαιώματος. Επιπλέον αναλαμβάνουμε την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την άρτια ολοκληρωμένη κατοχύρωση της περιουσίας σας. Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες μας και θα σας καθοδηγήσουμε.

Οι περιοχές που έχουν αναρτηθεί στο κάτωθι σύνδεσμο είναι υπό κτηματογράφηση.

http://www.ktimatologio.gr/Pages/SearchOffices.aspx?c=06015

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων: 21/01/2019

Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού): 22/04/2019

Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού): 22/07/2019

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

• Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας
• Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου, από το οποίο να αποδεικνύεται ο Α.Φ.Μ. σας (π.χ. εκκαθαριστικό σημείωση, Ε9 κ.τ.λ.)
• Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (π.χ. συμβόλαιο, δικαστική απόφαση) που τεκμηριώνει το δικαίωμα σας στο ακίνητο
• Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου ιδιοκτησίας σας στο Υποθηκοφυλακείο
• Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει η θέση του ακινήτου, σε περιπτώσεις διαιρετού τμήματος ή σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας